Grote actie tegen daders plofkraken
Perfect werk van het Hermandad korps. Nu de schuldigen uitkleden tot op het bot en daarna de hoogst mogelijke straf opleggen. Mochten het buitenlanders zijn dan direkt na de fikse straf op transport naar het thuisland of….zullen wij het ze "vergeven …
Read more on Telegraaf.nl

Karbonaadjes op de bbq
Die azijn werkt in op het vlees, maakt de vliezen los van het bot, maakt het vlees malser. Het mooie van zo'n marinade is dat je er het vlees mee blijft bestrijken als het al op de bbq ligt en je dan zo'n mooie glimmende laag er over krijgt. Heb je …
Read more on Telegraaf.nl

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.